kiryu

Neue Single: Kiryu - Watashi wa Kairai, Sarugutsuwa no Ningyo

Kiryu werden eine neue Single mit dem Namen Watashi Wa Kairai, Sarugutsuwa No…


Kiryu: Neue Single am 19. November

Die Visual Kei Band Kiryu hat bekanntgegeben, dass im Rahmen der gyoukasuigetsu…